1

Koningen & Koninginnen

Als men praat over het Nederlandse Koninklijke Huis, dan wordt daarmee het Huis van Oranje Nassau bedoeld. Sinds de 15e eeuw is de geschiedenis van het koningshuis nauw verbonden met die van Nederland. Vanaf de 15e eeuw leveren de Oranjes (stadhouders, koningen en koninginnen) een grote bijdrage aan het bestuur van Nederland. In 1403 is de band ontstaan tussen het Huis Nassau en Nederland. In 1403 is Graaf Engelbrecht I van Nassau namelijk getrouwd met Johanna van Polanen, dit is de vrouwe van Breda. Het familiebezit blijft volop groeien en hierdoor horen de Bredase Nassaus al snel bij de hoogste edelen van Nederland. Er zijn in de loop der jaren verschillende mensen aan de macht geweest en daar wordt nu verder op ingegaan.


Belangrijke jaartallen van het koningshuis

Willem van Nassau is de oudste zoon van Graaf Willem van Nassau en Juliana van Stolberg. Op 24 april 1533 is hij geboren op de Dillenburg in Nassau. In de 16e eeuw zijn het met name de stadhouders die een grote rol spelen in Nederland. Door het overlijden van Willem van Oranje in de 16e eeuw zijn er een groot aantal stadhouders die hem op hebben gevolgd. Er is daarna een korte stadhouderloze periode geweest. Tot de inval van de Fransen regeerden er in de 18e eeuw twee erfopvolgers van Willem van Oranje, ook weer als stadhouder. Vanaf 1815 kan er gesproken worden over het Koninkrijk der Nederlanden. In 1954 zijn de grondslagen van het Koninkrijk vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit wordt ook wel de staatsregeling genoemd. In de 19e eeuw ontstaat het Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I is de eerste regerend vorst (1772-1843).